Innovationer, uppfinningar

Nilcon har under 60 år skapat banbrytande uppfinningar - byggsystem, värmeåtervinning, katalysatorer, grundprovning mm.

Vårt huvudsakliga fokus är idag miljöteknik, där vi arbetar inom områdena katalys och värmeåtervinning, bl.a i samarbete med Chalmers. I vårt laboratorium görs mätningar och analyser av t.ex avgasrening.

Vår affärsmodell är att utveckla system och produktionsutrustning och därefter licensiera ut tekniken. Våra maskiner finns idag i flera länder, t,ex. Finland, Italien och Indien.


Information om uppfinningar och historia