Om Nilcon

Nilcon har i mer än 40 år utvecklat egna produkter, maskiner samt utfört lego-arbeten. Nedan är en tidslinje samt några av våra uppfinningar.

Vårt huvudsakliga fokus är idag miljöteknik, där vi arbetar inom områdena katalys och värmeåtervinning, bl.a i samarbete med Chalmers. I vårt laboratorium görs mätningar och analyser av t.ex avgasrening.

Vår affärsmodell är att utveckla system och produktionsutrustning och därefter licensiera ut tekniken. Våra maskiner finns idag i flera länder, t,ex. Finland, Italien och Indien.

Information om uppfinningar och historia