Från idé till färdig produkt

Nilcon har i mer än 40 år utvecklat egna och patenterade produkter samt utfört lego-arbeten. Med en modern maskinpark samt kompetent personal inom konstruktion, elektronik, automation, visualisering och mekanik kan vi hjälpa er med att förverkliga era idéer. I enstaka exemplar eller fullständiga produktionslösningar.

Legotillverkning

För närvarande finns det ledig kapacitet i vår organisation och är därför öppet för förfrågningar. Vi kan även hjälpa till med konstruktion och hitta lösningar på era problem.

Produkt-tillverkning

Nilcon tillverkar idag delar till bl.a ventilationsindustrin. VI har en mycket effektiv produktionsapparat. Vid behov tar vi även fram maskiner för just era produkter för att få hög lönsamhet och hög kvalitet.

Automatisering

Vår automatiserade produktion består av bl.a CNC-fräsar, robot samt egentillverkade maskiner.

Framtagning av produktionsmaskiner

 Vi kan ta fram maskiner för era produkter. Nilcon tillverkar hela maskinen, dvs mekaniska delar, PLC-styrning, elektronik och pneumatik.